Guia per a la transformació dels equipaments juvenils amb perspectiva de gènere

Esquema del procés de transformació
en 4 passos

Fes la diagnosi de l’equipament en clau de gènere

Comparteix-lo amb els i les joves i comença un procés participatiu

Fes una priorització i busca suport institucional i econòmic

Involucra els i les joves en aquesta transformació i obriu l’equipament per a comunicar els canvis al barri/poble

Escull un eix per començar la diagnosi