Diagnosi

Per començar: context i projecte educatiu de centre (PEC)

Quin és el perfil de joves del barri o poble? Quins són els seus interessos? Per què venen unes persones i no d’altres?

Abans de començar us proposem fer un breu estudi sobre el context en què s’ubica l’equipament a través d’una enquesta adreçada al jovent del municipi. L’enquesta és un exemple que podeu modificar o ampliar.

D’altra banda, una qüestió que cal revisar abans de començar és el projecte educatiu de centre (PEC), un document que tots els equipaments haurien de tenir, però que molts encara no han desenvolupat. A tall d’exemple, podeu consultar el PEC de l’Espai Jove al municipi de Torrefarrera, a la comarca del Segrià.

La perspectiva de gènere i la coeducació en són pilars fonamentals? El feminisme, la diversitat sexual i de gènere i la interseccionalitat vertebren el PEC? El llenguatge és inclusiu? Inclou la realitat i els interessos de les noies i les persones LGBTIQ+?