Repositori

Les millors propostes són les que parteixen d’un coneixement del context (per exemple, com és l’equipament, com és el municipi, com és el jovent, com és l’equip professional, etc.) i d’un diàleg entre els diferents agents. Les propostes genèriques poden funcionar o no segons cada cas, però això us convidem a generar una proposta de transformació pròpia i contextualitzada. Tot i això, creiem que us poden ser útils, per agafar idees, algunes propostes de transformació que en altres indrets han funcionat quan s’han aplicat després de fer el diagnòstic. Tot seguit en fem una llista, ordenada a partir dels mateixos apartats que hem fet servir aquí fins ara.

Propostes

Totes
Programació i comunicació
Espai físic
Equip i dinàmiques

Donar molta importància als espais o a la programació d’activitats que s’adaptin a les necessitats i els gustos de les noies de l’espai.

Oferir l’equipament per a les reunions de la xarxa feminista, LGBTIQ+, antiracista o per a grups que treballin aquests temes a la zona.

Dedicar espais específics, tant amb l’equip dinamitzador com amb el jovent, per parlar sobre emocions i cures, incloent-hi la resolució de conflictes.

Marcar espais periòdics de supervisió, covisió i revisió per a tot l’equip professional. Poden estar dinamitzats per algunes persones del mateix grup o contractar una persona externa.

Observar i registrar com són les dinàmiques i les relacions entre totes les persones que participen en l’equipament juvenil, en termes de gènere.

Programar tallers per a joves sobre sexoafectivitat, feminisme, etc.

Organitzar formacions sobre la temàtica per a l’equip.

Buscar dissenyadores i dissenyadors gràfics que incorporin la perspectiva de gènere en els seus treballs a l’hora de fer els cartells i les programacions.

Propiciar espais no mixtos de manera puntual com a mitjà per generar espais segurs i que a la llarga també ho siguin tots els espais mixtos. Podeu proposar fer un grup de noies o facilitar que el creïn, podeu convidar els nois a tenir espais per parlar sobre la masculinitat i repensar-la, podeu generar grups LGBTIQ+ per compartir experiències i estratègies que surtin de l’heterocentrisme, etc.

Generar espais amb els i les joves que fomentin la participació a l’hora de valorar la programació d’activitats que s’ha fet o pensar la següent (assemblees, bústia de suggeriments o espais grupals per parlar-ne).

Si teniu buc d’assaig o organitzeu concerts, busqueu grups musicals liderats o formats per dones o amb missatges que potenciïn el feminisme i no els estereotips de gènere, l’homofòbia o els mites associats a l’amor romàntic.

Programar activitats tradicionalment associades a un gènere que siguin dinamitzades per un dinamitzador/a que trenqui amb la norma de gènere. Un noi que faci el curs de dansa i una noia que vingui a fer una exhibició de ping-pong, per exemple.

Fer un nou mapa, en què podeu posar gomets de diferents colors per veure i situar els elements següents: espai de socialització tranquil·la i espais per xerrar, espai de jugar que fa més soroll, espai d’estudi i de treball, espai d’ordinadors, espai de jocs i activitats creatives, racó de lectura, plantes i zones verdes, zona d’exposicions, etc.

Pensar si volen zones més verdes, un hort urbà, més plantes.

Implicar els i les joves a fer suggeriments sobre quins jocs, materials o activitats no dirigides els agradaria fer a l’equipament de diferents tipologies.

Veure quines són les activitats que més els interessen però que no tenen prou espai, mostrar on s’ubiquen actualment i buscar maneres de donar-los més centralitat.

Debatre l’ús que fan els nois i les noies de l’espai i fer un plantejament d’equitat i justícia que realci els interessos i l’espai per a les noies.

Compartir els resultats de la diagnosi amb el jovent i iniciar un procés participatiu de transformació.

Fer un mural participatiu que promogui l’equitat de gènere.

Portar cartells i decoració amb valors com l’antiracisme, el feminisme, la diversitat sexual i de gènere, l’ecologisme, etc. Podeu crear un espai per a exposicions del jovent.

Revisar els colors, promoure un espai càlid i que aporti calma.

Mantenir la conservació del mobiliari i la pintura en perfecte estat, per animar a mantenir l’espai cuidat i net.

Treure totes les marques binàries de l’equipament, com, per exemple, els lavabos. Fer lavabos únics (si es fa un treball previ pel que fa a la cura de l’espai i prevenció de les agressions) i adaptats a les persones amb mobilitat reduïda.

Donar centralitat a l’espai de reforç escolar i treballs en petit grup.

Portar materials i jocs nous: disfresses, material per fer polseres, transformar la roba, altres activitats (espai per jugar a ballar, rocòdrom, nous jocs de taula, projector per a pel·lícules i vídeos…).

Promoure un racó de lectura amb llibres, còmics i revistes d’educació sexual i afectiva, de feminismes, de diversitat sexual i de gènere.

Assegurar que l’equipament tingui una bona il·luminació als voltants, perquè hi hagi més bona percepció de seguretat.

Plantejar-vos la percepció de seguretat dins i fora de l’equipament i prendre mesures sobre la il·luminació, els racons foscos i poc transitats, etc.

Dissenyar l’espai perquè tingui un ús polivalent i fer una organització de la programació de manera que activitats incompatibles no s’interfereixin (p. ex: aula d’estudi – taula de ping-pong, futbolí – espai de socialització tranquil·la).

Augmentar espais de socialització tranquil·la (taules i cadires baixes, sofà, etc.) que afavoreixin la intimitat i la qualitat del vincle.

Eliminar o acotar aquestes activitats i jocs masculinitzats a alguns horaris i dies concrets i oferir jocs i materials diversos i de diferent intensitat. Treure del centre o eliminar el futbolí, el ping pong i la videoconsola.

Posar el despatx o taula de l’equip dinamitzador a l’entrada o visible des de fora, la qual cosa genera sensació de seguretat en saber que qui està a càrrec de l’espai et rebrà quan hi entres per primera vegada. Reubicar l’espai de l’equip dinamitzador a prop de la porta d’entrada o situar el despatx o la taula de la persona dinamitzadora de manera que tingui visibilitat de l’espai de socialització i jocs no dinamitzats, que pugui veure què passa. En cas de no tenir visibilitat perquè hi ha un mur, es pot obrir una finestra gran de vidre o fer una paret de vidre.

Donar molta importància als espais o a la programació d’activitats que s’adaptin a les necessitats i els gustos de les noies de l’espai.

Oferir l’equipament per a les reunions de la xarxa feminista, LGBTIQ+, antiracista o per a grups que treballin aquests temes a la zona.

Dedicar espais específics, tant amb l’equip dinamitzador com amb el jovent, per parlar sobre emocions i cures, incloent-hi la resolució de conflictes.

Marcar espais periòdics de supervisió, covisió i revisió per a tot l’equip professional. Poden estar dinamitzats per algunes persones del mateix grup o contractar una persona externa.

Observar i registrar com són les dinàmiques i les relacions entre totes les persones que participen en l’equipament juvenil, en termes de gènere.

Programar tallers per a joves sobre sexoafectivitat, feminisme, etc.

Organitzar formacions sobre la temàtica per a l’equip.

Buscar dissenyadores i dissenyadors gràfics que incorporin la perspectiva de gènere en els seus treballs a l’hora de fer els cartells i les programacions.

Propiciar espais no mixtos de manera puntual com a mitjà per generar espais segurs i que a la llarga també ho siguin tots els espais mixtos. Podeu proposar fer un grup de noies o facilitar que el creïn, podeu convidar els nois a tenir espais per parlar sobre la masculinitat i repensar-la, podeu generar grups LGBTIQ+ per compartir experiències i estratègies que surtin de l’heterocentrisme, etc.

Generar espais amb els i les joves que fomentin la participació a l’hora de valorar la programació d’activitats que s’ha fet o pensar la següent (assemblees, bústia de suggeriments o espais grupals per parlar-ne).

Si teniu buc d’assaig o organitzeu concerts, busqueu grups musicals liderats o formats per dones o amb missatges que potenciïn el feminisme i no els estereotips de gènere, l’homofòbia o els mites associats a l’amor romàntic.

Programar activitats tradicionalment associades a un gènere que siguin dinamitzades per un dinamitzador/a que trenqui amb la norma de gènere. Un noi que faci el curs de dansa i una noia que vingui a fer una exhibició de ping-pong, per exemple.

Fer un nou mapa, en què podeu posar gomets de diferents colors per veure i situar els elements següents: espai de socialització tranquil·la i espais per xerrar, espai de jugar que fa més soroll, espai d’estudi i de treball, espai d’ordinadors, espai de jocs i activitats creatives, racó de lectura, plantes i zones verdes, zona d’exposicions, etc.

Pensar si volen zones més verdes, un hort urbà, més plantes.

Implicar els i les joves a fer suggeriments sobre quins jocs, materials o activitats no dirigides els agradaria fer a l’equipament de diferents tipologies.

Veure quines són les activitats que més els interessen però que no tenen prou espai, mostrar on s’ubiquen actualment i buscar maneres de donar-los més centralitat.

Debatre l’ús que fan els nois i les noies de l’espai i fer un plantejament d’equitat i justícia que realci els interessos i l’espai per a les noies.

Compartir els resultats de la diagnosi amb el jovent i iniciar un procés participatiu de transformació.

Fer un mural participatiu que promogui l’equitat de gènere.

Portar cartells i decoració amb valors com l’antiracisme, el feminisme, la diversitat sexual i de gènere, l’ecologisme, etc. Podeu crear un espai per a exposicions del jovent.

Revisar els colors, promoure un espai càlid i que aporti calma.

Mantenir la conservació del mobiliari i la pintura en perfecte estat, per animar a mantenir l’espai cuidat i net.

Treure totes les marques binàries de l’equipament, com, per exemple, els lavabos. Fer lavabos únics (si es fa un treball previ pel que fa a la cura de l’espai i prevenció de les agressions) i adaptats a les persones amb mobilitat reduïda.

Donar centralitat a l’espai de reforç escolar i treballs en petit grup.

Portar materials i jocs nous: disfresses, material per fer polseres, transformar la roba, altres activitats (espai per jugar a ballar, rocòdrom, nous jocs de taula, projector per a pel·lícules i vídeos…).

Promoure un racó de lectura amb llibres, còmics i revistes d’educació sexual i afectiva, de feminismes, de diversitat sexual i de gènere.

Assegurar que l’equipament tingui una bona il·luminació als voltants, perquè hi hagi més bona percepció de seguretat.

Plantejar-vos la percepció de seguretat dins i fora de l’equipament i prendre mesures sobre la il·luminació, els racons foscos i poc transitats, etc.

Dissenyar l’espai perquè tingui un ús polivalent i fer una organització de la programació de manera que activitats incompatibles no s’interfereixin (p. ex: aula d’estudi – taula de ping-pong, futbolí – espai de socialització tranquil·la).

Augmentar espais de socialització tranquil·la (taules i cadires baixes, sofà, etc.) que afavoreixin la intimitat i la qualitat del vincle.

Eliminar o acotar aquestes activitats i jocs masculinitzats a alguns horaris i dies concrets i oferir jocs i materials diversos i de diferent intensitat. Treure del centre o eliminar el futbolí, el ping pong i la videoconsola.

Posar el despatx o taula de l’equip dinamitzador a l’entrada o visible des de fora, la qual cosa genera sensació de seguretat en saber que qui està a càrrec de l’espai et rebrà quan hi entres per primera vegada. Reubicar l’espai de l’equip dinamitzador a prop de la porta d’entrada o situar el despatx o la taula de la persona dinamitzadora de manera que tingui visibilitat de l’espai de socialització i jocs no dinamitzats, que pugui veure què passa. En cas de no tenir visibilitat perquè hi ha un mur, es pot obrir una finestra gran de vidre o fer una paret de vidre.

Recursos

Tot seguit proposem una llista de materials que us poden ajudar en la transformació de l’equipament. No pretén ser un recull exhaustiu, sinó més aviat una selecció d’entrades que a nosaltres ens sembla d’interès i d’utilitat. Partim de la idea que aquesta guia aborda un àmbit molt concret i que hi ha pocs materials específics que en parlin, però altres recursos, com els que proposem a continuació, us poden inspirar:

Programa “3 voltes”: us hi podeu inscriure i rebre formació, acompanyament i assessorament per engegar diferents projectes i actuacions adreçades al jovent en matèria de gènere.

Què és l’urbanisme feminista? Col·lectiu Punt 6: vídeo explicatiu que us pot ajudar a reflexionar sobre la importància d’incorporar la mirada feminista al disseny de l’equipament juvenil.

Espais per a la vida quotidiana. Auditoria de qualitat urbana amb perspectiva de gènere: material que presenta diverses eines, ítems rellevants per avaluar i indicadors que us poden inspirar per fer un bon diagnòstic.

Els pòsters de la Lore: cartells amb perspectiva feminista i de la diversitat sexual i de gènere adreçats a adolescents i joves.

Campanya #Malamente: inclou recursos pedagògics, cartells i materials audiovisuals al voltant de les violències sexuals.

Dossiers temàtics del Centre de Documentació Juvenil: hi trobareu una selecció de documentació i recursos sobre gènere, feminismes i diversitat sexual i de gènere.

Guia de comunicació inclusiva (Ajuntament de Barcelona): material molt útil per reflectir en el llenguatge els canvis socials i la diversitat de la nostra societat per construir un món més just i igualitari.

Guia Jove (La mirada feminista i la participació): document que dona indicacions i recursos concrets per repensar els espais de participació amb perspectiva de gènere.

Guia Jove (La gestió del conflicte): eina que presenta el conflicte com a oportunitat transformadora i que proposa estratègies per abordar-lo i tècniques per resoldre’l.

Annexos