Diagnosi

Espai físic

Quins espais teniu? Quina activitat hi ha localitzada a cada espai en els diferents horaris? Quins jocs i materials hi ha disponibles i on s’ubiquen? Quin ús fan els nois i les noies dels diferents espais? Hi ha diferències d’ocupació de l’espai entre grans i més joves? Com són l’estètica i les condicions ambientals de l’espai? Com són els voltants de l’equipament? Quines condicions d’il·luminació i percepció de seguretat hi ha dins i fora? Com és el mobiliari que teniu? L’equipament és accessible? Els lavabos tenen marques de gènere?

L’espai és molt més que l’estructura que allotja l’equipament juvenil. El disseny i la distribució en marquen la personalitat i en condicionen els usos, la participació i la dinàmica relacional. Sovint trobem que els equipaments estan molt masculinitzats i presenten conflictes de convivència, la qual cosa respon a un disseny de l’espai sota una lògica androcèntrica, que atorga la centralitat a uns usos i activitats i no a d’altres, de manera que es perpetuen els rols de gènere i es reprodueixen desigualtats entre nois i noies. Així, repensar l’espai físic es converteix en un pilar bàsic per convertir l’equipament en un espai de socialització, oci, creativitat i aprenentatge, i que contribueixi a transformar les relacions de gènere desiguals. Per a fer un diagnòstic de l’espai en clau de gènere, farem el següent:

– Croquis de l’equipament
– Analitzar la imatge que dóna l’equipament i què es veu des del carrer.
– Repensar la ubicació del despatx o taula de les persones dinamitzadores
– Fer un inventari dels jocs i materials que tenim i els horaris on es poden fer servir
– Repensar la nostra biblioteca, mobiliari, decoració i estètica de l’equipament i les condicions de neteja, climatització i ordre de l’equipament.

Quin ús dels espais fan els nois i les noies? Quin ús en fan petites i grans? Què hi ha al centre i què hi ha als costats? En quin horari es fan servir? Hi ha alguna cosa més al centre? Pel que fa als videojocs, són sexistes i violents? Hi ha diversitat? Respecte als jocs de taula, són tots competitius? Tenim jocs cooperatius? De quines temàtiques tracten? Són sexistes? Afavoreixen la interacció i la relació?

Pas 1

Fes el croquis de l’equipament

Dibuixar el croquis de l’equipament i pintar-lo de colors:
Color marró: finestres, portes, columnes, parets… és a dir, marcar els elements físics i estructurals. Marcar amb doble línia els murs mestres.
Color verd: el mobiliari: cadires, taules, estanteries, ordinadors
Color groc: jocs associats a la masculinitat
Color taronja: jocs associats a la feminitat
Color violeta: jocs i materials neutres

Podeu afegir algun símbol que us permeti marcar quins són espais més utilitzats pels nois i noies, si hi ha diferències clares, o quin perfil de masculinitat i feminitat ocupa cada espai (més grans, més petits, major o menor rang dins del grup etc.)

Nombre del archivo:

Tamaño de Archivo:

Pas 2:

L’OBSERVACIÓ

Omplir el qüestionari 1 durant 15 dies, al llarg de tres horaris diferents cada dia d’activitat a l’equipament.

Pas 3:

La percepció de seguretat

Omplir el qüestionari 2 una sola vegada.

Pas 4:

Llista de materials i jocs

Omplir el qüestionari 3 una sola vegada.

Nom del joc Associat masculinitat Associat feminitat Neutre Competittiu Cooperatiu Contingut explícitament sexista Contingut cooeducatiu
1
Títol Temàtica Any de publicació Perspectiva feminista
1

Pas 5:

L’estètica i la decoració des diferents espais

Omplir qüestionari 4 una sola vegada.

Espai Color parets Cartells que hi ha Valors que promouen Hi ha plantes? Elements de decoració
1

Propostes

Fer un nou mapa, en què podeu posar gomets de diferents colors per veure i situar els elements següents: espai de socialització tranquil·la i espais per xerrar, espai de jugar que fa més soroll, espai d’estudi i de treball, espai d’ordinadors, espai de jocs i activitats creatives, racó de lectura, plantes i zones verdes, zona d’exposicions, etc.

Pensar si volen zones més verdes, un hort urbà, més plantes.

Implicar els i les joves a fer suggeriments sobre quins jocs, materials o activitats no dirigides els agradaria fer a l’equipament de diferents tipologies.

Veure quines són les activitats que més els interessen però que no tenen prou espai, mostrar on s’ubiquen actualment i buscar maneres de donar-los més centralitat.

Debatre l’ús que fan els nois i les noies de l’espai i fer un plantejament d’equitat i justícia que realci els interessos i l’espai per a les noies.

Compartir els resultats de la diagnosi amb el jovent i iniciar un procés participatiu de transformació.

Fer un mural participatiu que promogui l’equitat de gènere.

Portar cartells i decoració amb valors com l’antiracisme, el feminisme, la diversitat sexual i de gènere, l’ecologisme, etc. Podeu crear un espai per a exposicions del jovent.

Revisar els colors, promoure un espai càlid i que aporti calma.

Mantenir la conservació del mobiliari i la pintura en perfecte estat, per animar a mantenir l’espai cuidat i net.

Fer un nou mapa, en què podeu posar gomets de diferents colors per veure i situar els elements següents: espai de socialització tranquil·la i espais per xerrar, espai de jugar que fa més soroll, espai d’estudi i de treball, espai d’ordinadors, espai de jocs i activitats creatives, racó de lectura, plantes i zones verdes, zona d’exposicions, etc.

Pensar si volen zones més verdes, un hort urbà, més plantes.

Implicar els i les joves a fer suggeriments sobre quins jocs, materials o activitats no dirigides els agradaria fer a l’equipament de diferents tipologies.

Veure quines són les activitats que més els interessen però que no tenen prou espai, mostrar on s’ubiquen actualment i buscar maneres de donar-los més centralitat.

Debatre l’ús que fan els nois i les noies de l’espai i fer un plantejament d’equitat i justícia que realci els interessos i l’espai per a les noies.

Compartir els resultats de la diagnosi amb el jovent i iniciar un procés participatiu de transformació.

Fer un mural participatiu que promogui l’equitat de gènere.

Portar cartells i decoració amb valors com l’antiracisme, el feminisme, la diversitat sexual i de gènere, l’ecologisme, etc. Podeu crear un espai per a exposicions del jovent.

Revisar els colors, promoure un espai càlid i que aporti calma.

Mantenir la conservació del mobiliari i la pintura en perfecte estat, per animar a mantenir l’espai cuidat i net.